Objave

Edukacijski rehabilitator je stručnjak čiji je zadatak pružanje pomoći i podrške djeci s teškoćama u razvoju. Primarni cilj edukacijskog rehabilitatora je prepoznavanje i uočavanje potreba svakog djeteta, rano otkrivanje i intervencija, unaprjeđivanje funkcionalnih sposobnosti i razvoja individualnih potencijala, stvaranje primjerenih uvjeta za rast svakog djeteta, inkluzija, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju, savjetovanje i pružanje podrške roditeljima te suradnja sa stručnjacima drugih profila.

Kinetički pijesak

Područja rada

  • Briga o sebi;
  • Spoznajne aktivnosti;
  • Perceptivne sposobnosti;
  • Gruba i fina motorika;
  • Grafomotorika;
  • Koncentracija i pažnja;
  • Emocionalno i socijalno ponašanje.
PECS knijga (The Picture Exchange Communication System)

Josipa Grančić, mag.rehab.educ.