Pedagog u dječjem vrtiću prati, obogaćuje i vrednuje odgojno – obrazovni proces u cjelini. Postavlja ciljeve tog procesa, bavi se metodama i sadržajem rada, kvalitetom i obogaćivanjem odgojno – obrazovnog procesa. Promatra ponašanje djece u vrtiću i prati zadovoljavanje prava i potreba djece – pritom surađuje s odgojiteljima i stručnim timom. Pedagog se bavi i savjetovanjem roditelja o raznim odgojno – obrazovnim temama.

Psiholog je zadužen za prevenciju, ranu intervenciju i psihološko savjetovanje. Utvrđuje razvojni status djeteta, prati psihofizički razvoj djeteta i zadovoljavanje potreba djeteta unutar odgojno – obrazovnog procesa. Pruža podršku i u emocionalnom razvoju djeteta, njegovoj prilagodbi na vrtić i funkcioniranju među vršnjacima. U svemu tome, surađuje s odgojiteljima i stručnim timom. Njegov zadatak je i identifikacija djece s posebnim potrebama (darovita djeca, djeca s teškoćama u razvoju i djeca s teškoćama povezanima s okolinom djeteta) te izrađuje individualizirane programe rada. Pruža savjetovanje i podršku roditeljima u izazovima roditeljstva.

Stručni tim DV Ribica čine pedagog, psiholog i edukacijski rehabilitator. Njihovo djelovanje se u mnogočemu isprepliće i nadopunjuje, stoga roditelj neće pogriješiti kojem god da se članu stručnog tima obrati.