Objave

Prijava djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2023./2024. provodit će se u
razdoblju od 6. do 16. veljače 2023. elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis.
Prijavu ispunjavaju roditelji odnosno skrbnici djeteta prema upisnom području škole. 
 Školski obveznici su :
 djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine;
 djeca kojima je za šk.god. 2022./23. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne
škole;
 iznimno, u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja
2017. do 31. prosinca 2017. za koju roditelji/skrbnici žele ostvariti pravo
na prijevremeni upis.
Nakon obavljene prijave djeteta u školu, roditelj/skrbnik djeteta OBVEZAN je doći u školu u
razdoblju od 13. do 17. ožujka 2023. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.
Sa sobom ponijeti potrebnu  dokumentaciju za upis u školu:
 Preslika DOMOVNICE djeteta
 Preslika RODNOG LISTA  djeteta (OIB)
 Nalaze (psihologa, logopeda, defektologa) ukoliko je dijete bilo u navedenim tretmanima

Roditelj/skrbnik djeteta kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito
školovanje ili koje ima višestruke teškoće u razvoju, koji je po posebnim propisima stekao pravo
na status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu
oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u
domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojega se osigurava pružanje
usluga psihosocijalne pomoći, može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze
upisa u prvi razred osnovne škole. Roditelj/skrbnik podnosi zahtjev Upravnom odjelu
na Obrascu 6 uz dostavu medicinske dokumentacije.
 

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred roditelji odnosno staratelj podnosi Upravnom
odjelu na Obrascu 6 (www.dalmacija.hr) najkasnije do 31. ožujka 2023. Mišljenje stručnog
tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta roditelj odnosno staratelj obvezno
dostavlja školi kojoj pripada prema upisnom području prilikom dogovora o testiranju djeteta.
Psihološko testiranje djeteta za koje se traži prijevremeni upis u prvi razred provodi se u osnovnoj
školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.
 
                                                      Stručna služba Škole