Ravnateljica:
Marija Turić

Odgajateljice:
Marija Gudelj
Ivana Kljenak
Mateja Kujundžić
Anđela Boban
Marijana Medvidović
Ana Jonjić
Iva Tolić
Ana Mia Mandić
Katarina Zovko
Ivana Piplica
Danica Perić
Tea Rako
Ana Tomičić
Ina Kolovrat
Sandra Grizelj
Ana Perkušić
Katarina Pavlović
Nikolina Kraljević
Marija Žužul
Ivana Bago

Stručni suradnik pedagog:
Bernarda Matković

Stručni suradnik psiholog pripravnik:
Anamarija Mustapić

Stručni suradnik logoped:
Gabriela Jonjić

Zdravstvena voditeljica:
Ines Vrljičak

Spremačice:
Antonija Biloš
Ivana Erceg
Irena Vuković
Angela Kujundžić
Slavica Vrljić
Tina Karin
Marija Jonjić

Kuharice:
Marina Vujević
Tatjana Jonjić